Dubbelkäkmal
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)

Dubbelkäkmal Micropterix aruncella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micropterix aruncella (Scopoli, 1763) Dubbelkäkmal.

Liknande taxa

 

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvud rostgult. Framvingarna metalliskt glänsande guldgula. Hanen med två smala silverfärgade tvärband, honans framvingar purpurglänsande utan teckning. Bakvingar brunaktiga med svagt purpurskimmer.

Biologi

Habitat

Ses oftast på fuktig mark.

Associationer

Larven tros leva av döda växtdelar.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen i juni-juli.

Livscykel

Fjärilen ses i juni-juli. Larv okänd men förmodas leva på levermossor.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Ångermanland. I övrigt Danmark, Norge samt på Åland och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer