Rostfärgad bladspinnare
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)

Rostfärgad bladspinnare Gastropacha quercifolia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Rostfärgad bladspinnare förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 50-80 mm. Larven lever på fruktträd, ek, sälg, hagtorn, vägtorn och berberis, förpuppning i en smutsbrun, spolformig kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer