Malörtfrövecklare
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)

Malörtfrövecklare Eucosma lacteana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma lacteana (Treitschke, 1835). Malörtfrövecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i september oktober i blommorna av malört, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Carpocapsa maritima Humphreys & Westwood, 1845

Mediafiler på webben
Läs mer