Malörtskronmal
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865

Malörtskronmal Bucculatrix absinthii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865. Malörtskronmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita, ibland med en svag anstrykning av ljusgula fjäll. Bakvingar grå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix laciniatella men den har en svart punkt i vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns längs stränder, på ruderatmark och åkrar där det växer malört.

Associationer

Näringsväxt: Artemisia absinthium.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september i två generationer. Larven är grön med brunt huvud och lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Blekinge, längs kusten i Småland och Bohuslän samt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer