Långtofsdvärgmal
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)

Långtofsdvärgmal Stigmella atricapitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828). Långtofsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6,5 mm. Huvudhår svarta hos hanen, ockragula till rostbruna hos honan. Krage svart hos hanen, gulvit hos honan. Ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna mörkt bronsbruna med svag metallglans. Bakvingar grå, hos hanen med långa, spatellika doftfjäll i fram och bakkant.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation juli-augusti. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer varierande men huvudsakligen i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer i Skåne och Halland. I övriga norden finns den i Danmark och södra Norge men saknas i Finland. Mina av Långtofsdvärgmal Stigmella atricapitella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer