Asppuckelmal
Leucoptera sinuella Reutti, 1853

Asppuckelmal Leucoptera sinuella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera sinuella Reutti, 1853. Asppuckelmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 7-8 mm. Larven gör fläckminor i blad av asp och poppel, förpuppning i en vit kokong på ett blad eller i anslutning till näringsväxten. Mina av Asppuckelmal Leucoptera sinuella i poppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer