Mindre tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)

Mindre tistelstjälkvecklare Epiblema cirsiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843). Mindre tistelstjälkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från september till april i stjälken av tistlar, förpuppning i näringsväxten. Synonym Epiblema luctuosana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer