Sebraglansmal
Argyresthia ivella (Haworth, 1828)

Sebraglansmal Argyresthia ivella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia ivella (Haworth, 1828). Sebraglansmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita med ett svart, sicksackmönster. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmiljöer och trädgårdar där det växer apel.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven minerar i unga skott, förpuppning i en kokong på stammen eller på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland, huvudsakligen längs kusten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer