Hagtornsknoppmal
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)

Hagtornsknoppmal Argyresthia bonnetella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758). Hagtornsknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna beigebruna med ett mörkbrunt tvärband som är svagare tecknat när det når framkanten. Från basen av bakkanten ett vitt längsband som sträcker sig utanför tvärbandet. Framför längsbandet en mörk längslinje från basen till tvärbandet. På framkantsspetsen vita snedstreck. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Argyresthia pruniella men har ljusare vingar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer och trädgårdar där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxt: Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-september. Larven minerar i skotten, förpuppning i en kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Argyresthia curvella sensu auctt. nec. Linnaeus, 1761.

Mediafiler på webben
Läs mer