Vårantennmal
Nematopogon swammerdamellus (Linnaeus, 1758)

Vårantennmal Nematopogon swammerdamella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nematopogon swammerdamellus (Linnaeus, 1758). Vårantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-21 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen ca 2,5 gånger längre än framvingen, hos honan 1,5 gånger längre än framvingen. Framvingarna är glänsande ockragula med ett otydligt, gråaktigt rutmönster. Bakvingar gulgrå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxt: Vissna löv.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i april till början av juli. Larven lever av vissna löv i en säck av bladbitar.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer