Almsnabbvinge
Satyrium w-album (Knoch, 1782)

Almsnabbvinge Satyrium w-album T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Satyrium w-album (Knoch, 1782), hane, undersida, puppa. Almsnabbvinge förekommer tämligen sällsynt, från Sk till Me. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på främst alm, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer