Liten röllekrotvecklare
Dichrorampha agilana (Tengström, 1848)

Liten röllekrotvecklare Dichrorampha agilana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha agilana (Tengström, 1848). Liten röllekrotvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever från september till april i roten av renfana, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer