Hässlebroddminerarmal
Elachista diederichsiella E. Hering, 1898

Hässlebroddminerarmal Elachista diederichsiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista diederichsiella E. Hering, 1898. Hässlebroddminerarmal förekommer sällsynt i Sk, Me, Nb och To. Vingbredd 9-11 mm. Larven minerar i hässlebrodd.

Mediafiler på webben
Läs mer