Guldgul lavspinnare
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Guldgul lavspinnare Eilema sororcula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766). Guldgul lavspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Go. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på bok- och eklavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer