Björkgnidmal
Choreutis diana (Hübner, 1822)

Björkgnidmal Choreutis diana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Choreutis diana (Hübner, 1822). Björkgnidmal förekommer tämligen allmänt från Ög till To. Vingbredd 14-16 mm. Larven lever i juli i väv på blad av björk, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer