Kålfly
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

Kålfly Mamestra brassicae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mamestra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758). Kålfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 41-46 mm. Larven lever främst på kål men även andra örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer