Brokig väddblomvecklare
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)

Brokig väddblomvecklare Aethes hartmanniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759). Brokig väddblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 15-23 mm. Larven lever från augusti till mars i rotstocken av vädd.

Mediafiler på webben
Läs mer