Brunsvart syrefly
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)

Brunsvart syrefly Dypterygia scabriuscula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dypterygia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758). Brunsvart syrefly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på syra, skräppa och pilört, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer