Äpplevintermätare
Lycia pomonaria (Hübner, 1790)

Äpplevintermätare Lycia pomonaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lycia pomonaria (Hübner, 1790), hane, hona. Äpplevintermätare förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 30-36 mm, honan med starkt reducerade vingar, 1. 5 mm. Larven lever på björk, sälg och blåbär, förpuppning i ett löst spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer