Slånluggmal
Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)

Slånluggmal Coptotriche gaunacella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843). Slånluggmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår mörkt gråbruna. Antenner bruna med ljusa spetsar, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmark där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus spinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är grönvit med mörkbrunt huvud och gör en veckad mina på bladets översida. I minans mitt spinner larven ett skydd där den vistas vid vila. I detta skydd förpuppas larven.

Utbredning

Förekommer främst längs kusten från Skåne till Bohuslän. Den är ej påträffad i övriga norden

Mediafiler på webben
Läs mer