Skum brokvecklare
Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)

Skum brokvecklare Phiaris obsoletana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839). Skum brokvecklare förekommer tämligen allmänt i Småland samt från Up till To. Vingbredd 15-19 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer