Tallmossebredvecklare
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)

Tallmossebredvecklare Argyrotaenia ljungiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Argyrotaenia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10524)Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797). Tallmossebredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i augusti september i sammanspunna blad och blommor av diverse örter, träd och buskar, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix politana Haworth, 1811

Mediafiler på webben
Läs mer