Topplösablomvecklare
Phalonidia udana (Guenée, 1845)

Topplösablomvecklare Phalonidia udana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej bedömd (NE) 
Phalonidia udana (Guenée, 1845). Topplösablomvecklare.

Beskrivning

Vingbredd 10-13,5 mm. Huvud grågult. Antenner bruna, ca halva framvingelängden. Framvingarna gulgrå, spräckligt tecknade med mörkare fläckar. På mitten ett snett, mörkbrunt tvärband, mörkare i bakkanten och vinklat inåt mot framkanten. Vid vingspetsen ett mörkt, snett tvärband som slutar straxPhalonidia manniana men ger allmänt ett ljusare intryck samt mindre spräcklig än sistnämnda.

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga miljöer där det växer topplösa.

Associationer

Näringsväxt: Lysimachia thyriflora.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul med svart huvud. Den lever i stjälken från september till april. Förpuppning i stjälken.

Utbredning

Eftersom det nyligen har uppmärksammats att det finns en liknande art är utbredningen osäker men hittills har den tagits i Småland, Södermanland, Uppland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer