Skäckfransmal
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)

Skäckfransmal Dichomeris alacella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichomeris alacella (Zeller, 1839). Skäckfransmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 13-14 mm. Larven lever på lavar som växer på trädstammar och plank.

Mediafiler på webben
Läs mer