Svartvit säckmal
Coleophora albella (Thunberg, 1788)

Svartvit säckmal Coleophora albella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora albella (Thunberg, 1788). Svartvit säckmal förekommer sällsynt i Sm, Up samt på Öl och Go. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever i en frösäck av backglim eller gökblomster.

Mediafiler på webben
Läs mer