Hästskräppedystermal
Monochroa palustrella (Douglas, 1850)

Hästskräppedystermal Monochroa palustrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa palustrella (Douglas, 1850). Hästskräppedystermal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever i rotstocken på främst krusskräppa.

Mediafiler på webben
Läs mer