Raggsäckspinnare
Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)

Raggsäckspinnare Pachythelia villosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pachythelia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810). Raggsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 24-28 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner kamtandade, kortare än hälften av framvingelängden. Framvingarna gråbruna, så även bakvingarna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 16-20 mm. Huvud brunt, bakkropp ljusgul. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott.

Biologi

Habitat

Finns på torra, öppna miljöer.

Associationer

Värdväxter: Calluna, Vaccinium, Salix, Betula, gräs.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken. Hanen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Säckens längd 30-45 mm, gråaktig och klädd med blad, strån och grenstycken. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den sällsynt i västra Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer