Omvändbandad käringtandpalpmal
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)

Omvändbandad käringtandpalpmal Syncopacma taeniolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839). Omvändbandad käringtandpalpmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i sammanspunna skottspetsar av käringtand, klöver och sötväppling.

Mediafiler på webben
Läs mer