Grönaktig fältmätare
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

Grönaktig fältmätare Colostygia pectinataria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781), hane, larv. Grönaktig fältmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på måra, plister och syra, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer