Leverbrunt bandfly
Noctua comes Hübner, 1813

Leverbrunt bandfly Noctua comes T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua comes Hübner, 1813. Leverbrunt bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 39-46 mm. Larven lever på diverse buskar, lövträd, gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua orbona sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer