Gråblå tallvecklare
Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)

Gråblå tallvecklare Pseudococcyx posticana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839). Gråblå tallvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från september till april i knopparna av tall, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer