Hagtornsgråmal
Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828)

Hagtornsgråmal Paraswammerdamia lutarea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Paraswammerdamia lutarea (Haworth, 1828). Hagtornsgråmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbruna med små, svarta prickar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett mörkgrått tvärstreck, ofta uppdelat i fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hag- och buskmarker, trädgårdar och längs vägar där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Sorbus aucuparia.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever i ett glest spinn utanpå bladet, ofta flera tillsammans, förpuppning i en vit kokong i spinnet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Tinea nebulella Goeze, 1783 nec Denis & Schiffermüller, 1775.

Mediafiler på webben
Läs mer