Tallmätare
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

Tallmätare Bupalus piniaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Bupalus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758). Tallmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 32-39 mm. Larven lever på tall, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer