Fjälltravsmal
Plutella haasi Staudinger, 1883

Fjälltravmal Plutella haasi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Plutella haasi Staudinger, 1883. Fjälltravmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-15 mm. Huvud och mellankropp ljusgrå. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar gråaktiga i framkant, gulvita i bakkant. Från mitten av basen ett svart längsstreck som sträcker sig till vingens tredjedel. I bakkanten samt innanför framkanten svarta punkter och korta streck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på fjällängar och fjällslutningar på 700-1300 m ö havet.

Associationer

Näringsväxter: Arabis alpina, Draba dovrensis.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett glest spinn på draba och troligen fjälltrav, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Enbart funnen på östra sidan av Hamrafjället i Härjedalen. I övriga Norden finns den i Norge, Dovrefjällsområdet samt närliggande fjäll, saknas i Danmark och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer