Fräkenbrokvecklare
Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)

Fräkenbrokvecklare Celypha tiedemanniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845). Fräkenbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i maj juni i stjälken av fräken som växer i vatten.

Mediafiler på webben
Läs mer