Bredbandat bandfly
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)

Bredbandat bandfly Noctua fimbriata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua fimbriata (Schreber, 1759). Bredbandat bandfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 53-60 mm. Larven lever på diverse buskar, lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer