Tallknoppvecklare
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)

Tallknoppvecklare Pseudococcyx turionella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758). Tallknoppvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever från september till april i knopparna av tall, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer