Sikelfly
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sikelfly Laspeyria flexula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Laspeyria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775). Sikelfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer