Vit lavmätare
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)

Vit lavmätare Fagivorina arenaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Fagivorina.)
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767), hane, hona. Vit lavmätare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 30-32 mm. Äggläggning sker på lavar medan larven lever på ekblad, förpuppning i en gles vitaktig kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer