Aspbågpalpmal
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)

Aspbågpalpmal Hypatima rhomboidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Hypatima.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 888)Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758). Aspbågpalpmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever under omböjd bladkant på asp, björk, hassel och al.

Mediafiler på webben
Läs mer