Gungflydystermal
Monochroa suffusella (Douglas, 1850)

Gungflydystermal Monochroa suffusella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monochroa suffusella (Douglas, 1850). Gungflydystermal förekommer tämligen sällsynt från Bl till Vr. Vingbredd 8-13 mm. Larven gör gångminor i blad av ängsull.

Mediafiler på webben
Läs mer