Tysklönnsguldmal
Phyllonorycter geniculellus (Ragonot, 1874)

Tysklönnsguldmal Phyllonorycter geniculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter geniculellus (Ragonot, 1874). Tysklönnsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita i spetsdelen gulaktiga. Vid mitten ett vinklat, gulaktigt tvärband som är mörkkantat. Utanför finns ytterliga ett starkt vinklat tvärband som ansluter till en mörkkantad spetsfläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter acerifoliellus och P. joannisi men skiljer den sig genom det inre tvärbandet där den spetsiga vinkeln är utdragen mot vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns i parker och trädgårdar där det växer tysklönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer pseudoplataus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina på tysklönn, ibland i bladets spets som då böjes om. Förpuppning i en gråaktig kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer