Grön pilspinnare
Earias clorana (Linnaeus, 1761)

Grönt pilfly Earias clorana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Earias clorana (Linnaeus, 1761). Grönt pilfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer