Klintgulvecklare
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Klintgulvecklare Agapeta zoegana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767). Klintgulvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 15-24 mm. Larven lever i september oktober i rötterna på klint och vädd, övervintrar och förpuppar sig i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer