Stranddvärgmal
Trifurcula eurema (Tutt, 1899)

Stranddvärgmal Trifurcula eurema T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Trifurcula eurema (Tutt, 1899). Stranddvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5 mm. Huvudhår orangefärgade, krage något ljusare, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, gråbruna med inslag av vita fjäll, utanför mitten med ett otydligt, ljust tvärband som hos honan kan bestå av två ljusa fläckar. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan samt en lång vit hårpensel.

Biologi

Habitat

Finns på torra öppna miljöer där det växer käringtand.

Associationer

Näringsväxt: Lotus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är ljusgul och gör en fläckmina som inleds med en gång och med exkrementerna spridda. Kokongen är gulbrun.

Utbredning

Har hittills enbart påträffats på Gotland. I övriga Norden har den tagits på Jylland i Danmark, två lokaler i södra Norge men saknas i Finland. Mina av Stranddvärgmal Trifurcula eurema i käringtandblad.

Mediafiler på webben
Läs mer