Allmän plattmal
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)

Allmän plattmal Agonopterix heracliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758). Allmän plattmal förekommer allmänt i nästan hela landet. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av diverse flockblomstriga växter. Synonym Tinea applana Fabricius, 1777.

Mediafiler på webben
Läs mer