Gulgrå mållsäckmal
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)

Gulgrå mållsäckmal Coleophora saxicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843). Gulgrå mållsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Mediafiler på webben
Läs mer