Skogsalmsguldmal
Phyllonorycter tristrigellus (Haworth, 1828)

Skogsalmsguldmal Phyllonorycter tristrigella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Phyllonorycter tristrigellus (Haworth, 1828). Skogsalmsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På framkanten finns en vit hake. På mitten tre vita tvärband, inåt mörkkantade, varav det yttre ibland kan vara delat. Vid basen ett kort, vitt längsstreck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer alm.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en lång, undersidig mina mellan två mittnerver, förpuppning i en blekbrun kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västmanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och på Åland. Mina av Skogsalmsguldmal Phyllonorycter tristrigellus i almblad.

Mediafiler på webben
Läs mer