Ögonfläckad fältmätare
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)

Ögonfläckad fältmätare Cosmorhoe ocellata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cosmorhoe.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758. Ögonfläckad fältmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever på måra, förpuppning i ett tätt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer