Allmän taggmätare
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)

Allmän taggmätare Aplocera plagiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758), hane, hona. Allmän taggmätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer